woensdag 2 oktober 2013

Nieuwe opening carnaval

Raoden van elf organiseren samen nieuwe opening karnaval !

De Raod van Laon tot Aoke (Lanaken), de Wottelzekskes (Veldwezelt), Nit te Geluive (Smeermaas), de Gelliker Galliare (Gellik) en de Brikkebekkers (Rekem) zetten samen de schouders onder de organisatie van een grote en nieuwe opening van het karnaval in Lanaken op 11 november. De gemeente Lanaken komt tussen op logistiek en promotioneel vlak. De genoemde partijen engageren zich tot een samenwerking voor zes jaar. Dit hebben ze gezamenlijk bevestigd in een overeenkomst.

GLOCK

20 jaar geleden stichtten de 5 Lanaker Raden van 11 het GLOCK. Dit overlegplatform stemt alle carnavalsactiviteiten in de fusiegemeente op elkaar af, geeft samen een activiteitenkalender uit en organiseert jaarlijks de seizoensopening van het carnaval op 11 november in een feesttent op het Kerkplein in Lanaken-Centrum. Via het GLOCK werden tot nu toe ook de gemeentelijke subsidies over de 5 Raden van Elf (RV11) verdeeld.

Exit Raod van Laon tot Aoke

Medio augustus stapte de Raod van Laon tot Aoke (RVLTA) uit het Groot Lanaker Overkoepelend Carnavals Komiteit, kortweg GLOCK. Strubbelingen over de organisatie van de opening van het nieuwe carnavalsseizoen lagen aan de basis van deze beslissing.
Gemeente Lanaken
Nadat de Raod van Laon tot Aoke haar beslissing kenbaar maakte heeft het college meteen de voorzitters van de RV11 aan tafel geroepen. Schepen Curvers werd aangesteld om te bemiddelen tussen de partijen. Na intensief overleg zijn de plooien terug gladgestreken. De Raod van Laon tot Aoke komt niet op haar beslissing terug, maar wil onder bepaalde voorwaarden wel met de overige 4 Raden van Elf samenwerken aan een totaal nieuw concept voor de seizoensopening.

Na de echtscheiding, het samenlevingscontract

Mark Curvers : “Ik verzocht de 5 Raden van Elf om na de echtscheiding toch naar een samenlevingscontract te streven met betrekking tot de carnavalsopening. Zowel Marc Stevens (woordvoerder overige Raden van Elf) als Jaco Lenaers (Raod van Laon tot Aoke) hebben water bij de wijn moeten doen. Na vijf lange gesprekken met beide partijen zijn de donkere onweerswolken verdwenen en komt er terug rood, geel en groene rook uit de schouw”.
Jaco Lenaers: “ Op 11 november aanstaande proberen we nu een totaal nieuw concept uit. De feesttent verdwijnt en een overkapping van 300 m2 komt in de plaats. We trekken de carnavalshappening dus letterlijk open over het ganse Kerkplein. Er komen ook springkastelen voor de kinderen“.
Marc Stevens: “We willen er een tof familie-carnavalsfeest van maken met heel véél optredens. Op het programma staat onder andere Dom en Döll, Juulke, Frans Theunisz, het Roet Kruus, Veer met ôs Veer, Jus te Nève en de Porijkes ”
“Dit sterke evenement betekent ook een meeromzet voor onze lokale ondernemers. De economische return van het karnaval is zeker van belang in onze gemeente. Met 35 bals, 5 optochten en talrijke andere evenementen, is karnaval hét volksfeest bij uitstek in Lanaken. Op 11 november is iedereen van harte welkom op het Kerkplein van Lanaken”, besluit schepen van economie Mark Curvers.