vrijdag 16 december 2016

Geen betaalbare bouwplaatsen in Gellik

GEEN betaalbare bouwplaatsen in Gellik

Minister Schauvliege (CD&V) schrapt Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Kerkstraat Gellik’Op 25.11.2016 heeft Minister Schauvliege (CD&V) het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kerkstraat Gellik’ geschrapt. Er komen dus GEEN betaalbare bouwkavels op de markt voor onze jongeren.

Het was en is nog steeds de ambitie van Open VLD / Sp.a – Groen om iedereen de kans te geven om te bouwen. Tevens zou het een opportuniteit geweest zijn om de waterproblematiek van het gebied aan te pakken. Ook zou het de leefbaarheid van het dorp en de toekomst van het verenigingsleven/de school ten goede komen.

Vanuit de provincie (deputé Inge Moors - CD&V) kwam er nochtans groen licht om fase 1 te ontwikkelen, m.n. 51 bouwgronden. Reeds eerder nam ons bestuur al de beslissing om fase 2 & 3 niet uit te voeren. Hierbij werd rekening gehouden met de bekommernissen van de omwonenden en de opmerkingen van de Vlaamse overheidsdiensten.

Wij zijn als bestuur diep ontgoocheld dat Minister Schauvliege (CD&V) deze plannen heeft vernietigd. Hopelijk is dit geen politiek spel!

Open VLD/SP.a – Groen zal steeds blijven streven naar betaalbare bouwkavels.

Daarnaast zal ons bestuur blijven optreden tegen langdurige leegstand van woningen. Ook blijven we hard inzetten op het kenbaar maken van onze bestaande reglementen betreffende de premie duurzaam wonen en de renteloze Duwolim-lening. Dit als stimulans om oudere woningen terug energiezuinig en conform de huidige woonkwaliteit te maken.

donderdag 15 december 2016

Sneltram tussen Hasselt en Maastricht rijdt vanaf 2021

Belangrijk moment voor Spartacus.
Deze voormiddag was de ondertekening van het addendum bij de kaderovereenkomst voor de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht (met verkort traject tot aan Mosae Forum). Het dossier is hiermee terug uit de impasse geraakt. De Nederlandse partners voorzien compensaties en de tramreiziger kan gratis met de bus tot aan het station van Maastricht geraken. Is ook belangrijk voor de ontwikkeling van Lanaken. Er komt een mooie halte aan de Euroscoop, een parking voor 300 voertuigen, de aanpak van twee zwarte punten op de N78 en de gemeente legt zelf twee nieuwe pleinen aan.Bekijk hier de reportage van TVL.
TVL sneltram-tussen-hasselt-maastricht-is-er-tegen-2021-38225

Lanaken gaat bedrijfsbelastingen terug betalen

Lanaken gaat de bedrijvenbelasting (AGBB) en het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaren integraal terug betalen aan nieuwe bedrijven die zich vanaf 1 januari 2017 in haar gemeente vestigen. Ook het aanwerven van nieuwe personeelsleden zal financieel ondersteund worden.

Burgemeester Keulen: “Ook de bestaande ondernemers zullen van deze stimuli kunnen gebruik maken, indien zij hun bedrijf of kantoor uitbreiden. Bij dergelijke uitbreiding zal zowel de verhoging van de bedrijvenbelasting (AGBB) als de verhoging van het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing eveneens gedurende 5 jaren integraal aan deze bedrijven terugbetaald worden.”

Verder gaat het gemeentebestuur vanaf 1 januari 2017 de bedrijven financieel belonen wanneer zij extra personeel in dienst nemen. Per nieuw fulltime equivalent personeelslid krijgt het bedrijf een subsidie van € 1000.

Schepen van Economie Mark Curvers: “Op het vlak van Economie willen we Lanaken naar ondernemers toe promoten als een aantrekkelijke gemeente om zich hier te vestigen. Het meest overtuigend doe je dat met financiële stimuli. De plannen zijn opgenomen in de meerjarenplanning en worden deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.”